סודיות ואתיקה מקצועית

כמטפלת זוגית ומשפחתית, תפקידי לעזור לרווחתך, באמצעות תהליך טיפולי. זאת, תוך כבוד לזכויות שלך כאדם וכמטופל. בכל רגע נתון, תהיה בידיך הבחירה אם להמשיך בטיפול.

קיימת מערכת של חוקים המגנים על היחסים שבין מטופל לבין מטפל (איש מקצוע מוסמך). המידע הנאמר בטיפול, בין המטפל למטופלים, הינו סודי ומוגן.

מידע מתוך הטיפול אינו יכול להינתן לגורם חיצוני ללא הסכמה בכתב של המטופל על ויתור סודיות, זאת במידה והמטופל הינו בוגר. בדומה, עבור מטופלים ילדים, החוק מצביע מפורשות על סודיות התכנים הקיימים בטיפול, ומידע מתוכו יוכל להינתן לגורם חיצוני רק באמצעות הסכמה בכתב לויתור על סודיות, הנחתם על ידי הורי הילד.

עם זאת, ישנם מספר תנאים יוצאים מן הכלל, המחייבים מסירת מידע, ללא הסכמה של המטופל:

  • מסירת מידע על פי דרישת חוק.
  • מסירת מידע למניעת סכנה מיידית וברורה לאדם או לבני אדם.

בנוסף, במידה ואני כמטפלת, מעוניינת להקליט או להסריט את הטיפול לצרכי הדרכה מקצועית, אבקש את רשות המטופל בכתב, ורק אם יבחר בכך, ניתן יהיה לעשות זאת. החומר המוקלט/מוסרט יהיה שייך למטופל, אשר יוכל לבחור לשמור אותו אצלי או אצלו, או להיפטר ממנו.

סגירת תפריט
Call Now Button